Privacybeleid

Het doel van dit Privacybeleid is om u, in overeenstemming met de van kracht zijnde reglementen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens (die de Algemene Verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 en de toepasselijke lokale wetgeving inzake gegevensbescherming die de AVG aanvult), te informeren over de voorwaarden voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Citroën Belux NV, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Bourgetlaan, 20 - 1130 BRUSSEL, België BCE nummer 0448 813 060 (Hierna, "Citroën", "Wij" of "Ons").

 

1. Wie zijn de ontvangers?

De persoonsgegevens die Wij verwerken, zullen gedeeld worden door Citroën op basis van de essentiële behoeften aan een beperkt aantal ontvangers, afhankelijk van het doel van de verwerking, zoals volgt:

 

Categorieën van ontvangers

Doel van het doorgeven

1      

Het verkoopnetwerk van Citroën,

De herkenning van de klant te vergemakkelijken wanneer deze interactie voert met een van de verkooppunten van Citroën.

2

Externe dienstverleners en/of bedrijven die tot dezelfde groep behoren als Citroën, betrokken zijn bij Citroën, bij het leveren van de diensten waarnaar U verzoekt of die verzocht worden door Citroën voor de hierboven genoemde doeleinden.

Voor het uitvoeren van marketingcampagnes, klanttevredenheidsonderzoeken en analyses

3

Het moederbedrijf.

Ter ondersteuning van veiligheid, onderzoek, analyse en productontwikkeling door Ons moederbedrijf Citroën SAS

4

Elk bedrijf dat deel uitmaakt van dezelfde Groep als Citroën

Met Uw toestemming, zodat zij U van informatie kunnen voorzien over hun producten en diensten, promotieaanbiedingen, nieuws en evenementen.Lijst van de bedrijven: https://www.groupepsa.com/companies-and-partners

5

Partners van Citroën

Met Uw toestemming, zodat zij U van informatie kunnen voorzien over hun producten en diensten, promotieaanbiedingen, nieuws en evenementen.Lijst van de bedrijven: https://www.groupepsa.com/companies-and-partners

6

Wettelijk erkende hulpdiensten.

Om U, via Onze e-call functie, noodhulp aan te bieden, zoals wettelijk vereist.

 

2. Worden uw persoonsgegevens overgedragen buiten de EU?

Het kan Citroën mogelijk verplicht zijn uw persoonsgegevens over te dragen aan ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). In dat geval worden de gegevens overgedragen op basis van overdrachtmechanismen in overeenstemming met de toepasselijke Verordening inzake Gegevensbescherming.Om een kopie van het geïmplementeerde overdrachtsmechanisme te verkrijgen, kan U een e-mail sturen naar https://citroen-be-nl.custhelp.com 3. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

De bewaartermijn van Uw persoonsgegevens, die verzameld worden door Citroën, kan per doel van gegevensverwerking worden bepaald aan de hand van de volgende criteria:- de gegevens die voor een bepaald doel zijn opgeslagen, worden zolang als nodig voor het doel van de verwerking van persoonsgegevens bewaard, zoals gedefinieerd in bovengenoemde artikel 1 (duur van het contract met U, wettelijk vereiste duur, gedurende de commerciële relatie met U).- Uw persoonsgegevens worden vervolgens gearchiveerd om gebruikt te worden in geval van een geding of een geschil gedurende de periode tot de verjaringstermijn van toepassing op het gerelateerde doel. - vervolgens worden de gegevens geanonimiseerd of verwijderd.

4. Hoe gebruiken we cookies op onze digitale media?

 ‘Cookies' zijn kleine bestanden met informatie die naar uw apparaat worden verstuurd en op de harde schijf worden opgeslagen, zodat onze websites u zullen herkennen wanneer u ze bezoekt.Wanneer u onze website bezoekt of onze applicaties of andere digitale media gebruikt, kunnen Wij, mits wij uw toestemming hebben, cookies, pixeltags en andere technologieën gebruiken om de volgende gegevens te verzamelen:• IP-adressen, login informatie, browsertype, locatie, tijdzone, besturingssysteem en andere technische informatie;• Informatie over uw bezoek, inclusief de websites die u voor en na onze website bezoekt en de producten die u hebt bekeken;• Duur van bezoeken van pagina's op onze website en informatie over pagina-interactie.Voor meer informatie kunt u ons cookie-beleid raadplegen.

5. Wat zijn uw rechten en hoe kan U ze uitoefenen?

In overeenstemming met de toepasselijke Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft U het recht op informatie en toegang, recht op rectificatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op het verkrijgen van een kopie van uw persoonsgegevens voor uw eigen doeleinden of om deze aan een aanbieder naar keuze te verstrekken (‘recht op overdraagbaarheid van gegevens’), het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer deze worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden of wanneer de verwerking is gebaseerd op een legitiem belang.

U kan uw toestemming ook op elk moment intrekken, indien de verwerking gebaseerd is op Uw toestemming.

Al deze rechten zijn van toepassing voor zover toegestaan volgens de toepasselijke Algemene Verordening Gegevensbescherming.U kan al deze rechten uitoefenen door een eenvoudig verzoek te versturen aan:

Citroën Belux NV,

Bourgetlaan, 20 - 1130 BRUSSEL

of via internet op het volgende adres: https://citroen-be-nl.custhelp.com.

of via de telefoon op het volgende nummer: + 32 (0) 2 206 68 00

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de nationale gegevensbeschermingsautoriteit (Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levensfeer) door uw klacht te sturen naar:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levensfeer,

Drukpersstraat, 35

1000 Brussel

Email: commission@privacycommission.be

Website: https://www.privacycommission.be/nl